Pàgines

dimarts, 16 de juliol de 2013

Personalitzar capçaleres i peus

Amb el paquet fancyhdr capçaleres i peus molt precisos

El paquet fancyhdr ens permet fer, amb els comandaments \fancyhead i \fancyfoot, que els peus de les pàgines parells i senars d’un document imprès a dues cares siguin diferents.

Aquesta seria la disposició de capçaleres i peus i de llurs 3 opcions d’un document imprès per les dues cares:


Per aconseguir que el mateix text o comandament (el número de pàgina, p.ex) surti simètricament a la part exterior de la capçalera podem aplicar:
\fancyhead{} %per inicialitzar la capçalera 
\fancyhead[LE,RO]{\thepage}

I per obtenir un text (el nom de l’autor, p.ex) a la part interna del peu: \fancyfoot{} %per inicialitzar el peu 
\fancyfoot[RE,LO]{Autor} 

Recordem que en un article (on no hi ha capítols) l’estil de pàgina \pagestyle{fancy} presenta, per defecte, aquesta disposició: \fancyhead[LE,RO]{\thesection \sectionname} %número i nom de la secció a la part externa 
\fancyhead[RE,LO]{\thesubsection \subsectioname} %número i nom de la subsecció 
\cfoot{\thepage}%número de pàgina al centre del peu 

Documentació oficial 


article publicat per primera vegada el 6/2/2005

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada