Pàgines

dilluns, 29 de juliol de 2013

Gestionar documents PDF

Amb PDFjam no cal editar LaTeX

Fa algun temps, en l’article Recopilar documents pdf amb estil [no republicat per manca dels fitxers originals] ja vam parlar del paquet pdfpages, un paquet força útil que permet incloure pàgines d’altres documents PDF en un nou PDF generat a partir de LaTeX.

En aquest article parlarem d’un petit i senzill programa, bé en realitat 3 comandaments diferents, però que venen junts amb l’aplicació PDFjam. PDFjam té una llicència GPL v.2 i funciona sobre sistemes UNIX (MacOS inclòs) i, sembla, que a Win amb MiKTeX. De la web del projecte es poden obtenir el codi font o diferents paquets per a Debian Ubuntu (és als repositoris) i FreeBSD.

Els requisits pel funcionament de PDFjam són:

  • tenir instal·lat pdfTeX 
  • tenir el paquet pdfpages és a dir, sobre qualsevol distribució estàndard de LaTeX (TeXlive, p.ex.) pot funcionar perfectament. 

Bé, però què fa PDFjam? Bàsicament facilitar el treball amb pdfpages i simplificar-ne l’ús quan gestionem documents PDF sense haver de passar per LaTeX. És a dir, sense haver de crear un document tex nou que cridi el paquet pdfpages i faci el que desitgem podem treballar directament sobre fitxers PDF des de la línia de comandaments.

Vet aquí algunes possibilitats que permet PDFjam:

pdfnup És un comandament que agrupa diferents pàgines d’un document PDF en una pàgina d’un altre que crea automàticament, deixant l’original intacte. Vegem-ne un exemple d’ús: suposem que partim del document original.pdf

  • amb el comandament pdfnup original.pdf --nup 2x2 obtindríem un nou fitxer, anomenat original-2x2.pdf, cada pàgina del qual conté 4 (2x2) pàgines en miniatura del fitxer original. 
  • amb el comandament pdfnup original.pdf --nup 3x2 --frame true --pages 1,3,6-12 --outfile resultat.pdf obtindríem un nou fitxer, anomenat resultat.pdf, cada pàgina del qual conté 6 (3x2) pàgines emmarcades i en miniatura del fitxer original, però només les pàgines 1 i 3 i el rang de la 6 a la 12.


pdfjoin Aquest comandament ajunta diferents documents PDF ( fitxer1.pdf fitxer2.pdf ... fitxer_n.pdf) en un de sol, anomenat fitxer_n-joined.pdf, deixant els originals intactes. Les opcions són semblants a les de pdfnup.

pdf90 Aquest comandament gira 90º en el sentit contrari al de les agulles del rellotge totes les pàgines d’un document PDF (fitxer1.pdf) rendint-ne un de nou, anomenat fitxer1-rotated.pdf, i deixant l’original intacte. També té algunes opcions.

Trobareu totes les opcions possibles dels tres comandaments en el fitxer pdfjam.pdf adjunt.

Adjunt a l’article també hi ha un document PDF, resultat.pdf, obtingut mitjançant l’ús de pdfnup. A partir de 6 pàgines d’un altre PDF se n’ha fet una de sola amb un marc que separa cada pàgina lògica i disposades una al costat de l’altre.

Publicat per primer cop el dissabte 31 de maig de 2008.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada