Pàgines

diumenge, 21 de juliol de 2013

Paràgrafs

Amb LaTeX tenim un control total sobre els paràgrafs

Amb un programa de tractament de textos de tipus WYSIWYG és molt senzill controlar l’interlineat, la distància entre paràgrafs, el sagnat de la primera línia, etc. Veurem a continuació com aconseguir-ho amb LaTeX.

Podem començar un nou paràgraf en el document tex font de dues maneres:

  1. Deixant una línia en blanc entre el paràgraf anterior i el nou. 
  2. Escrivint el comandament \par 

LaTeX entendrà en ambdós casos que hi ha un nou paràgraf i deixarà l’espai pertinent i el sagnarà si així ho determinem.

A vegades resulta útil començar una línia nova dins d’un paràgraf, especialment en títols o ítems d’un entorn. Aleshores podem forçar l’aparició d’una línia nova

  1. Amb el comandament \newline 
  2. Amb dues contrabarres \\ que, a més, admeten la possibilitat d’afegir-hi una distància. Per exemple, \\[12pt] fa que aparegui una nova línia (no sagnada) a 12 punts de la línia anterior. 


El sagnat de la primera línia d’un paràgraf és controlat pel comandament \parindent, així \parindent=1cm fa que la primera línia estigui a 1cm del marge.

En canvi \noindent fa que no hi hagi sagnat a la primera línia.

En la tipografia anglosaxona el primer paràgraf d’un capítol o secció no se sagna, mentre que la resta sí.
En la nostra tipografia, en canvi, o se sagnen tots o cap. Perquè estigui sagnat el primer paràgraf hem de cridar el paquet \usepackage{indentfirst} al preàmbul del document.

La distància d’un paràgraf a un altre ve controlada pel comandament \parskip, així \parskip=1cm fa que hi hagi 1cm de separació d’un paràgraf al següent.

 En canvi la distància d’una línia a la següent dins d’un paràgraf és deguda al comandament intern \baselinestretch. Al preàmbul d’un document podem ajustar la distància, que per defecte és 1, a un altre valor decimal fins a 2, que seria equivalent al doble espai. Així, per exemple, si volem que les línies quedin separades per un espai i mig hem de redefinir al preàmbul del document:
\renewcommand*{\baselinestretch}{1.5} 
Alguns entorns, com ara el quote (adient per a cites textuals) o el verse (pensat per a escriure poesia) tenen per defecte sagnats de totes les línies a dreta i esquerra. Pot ser molt interessant utilitzar-los en determinats casos.

En el document PDF adjunt podeu veure l’efecte sobre els paràgrafs dels canvis d’aquests comandaments. Observeu l’aspecte dels paràgrafs de la 1a secció (sense modificar) i compareu-los amb els de la 2a secció (modificats). Hi trobareu l’explicació del canvi realitzat

Publicat per primera vegada el dissabte 5 de novembre de 2005

Comentari del 2 de desembre de 2005 12:43, per XuRxO 
A més de tot el comentat (prou complet) caldria afegir que el paquet setspace pot cambiar el interlineat del document (el típic un espai, un espai i mig o doble espai) emprant els comandaments \onehalfspacing o \doublespacing

Resposta del 2 de desembre de 2005 20:54, per jqueralt 
Tens raó, Xurxo. Conexia l’existència d’aquest paquet però no l’he usat mai, més que res perquè trobo més elegant l’interlineat d’una línia i, en canvi, prefereixo la separació més gran d’un paràgraf a l’altre. Però són manies meves. Gràcies per l’aclariment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada