Pàgines

dimarts, 23 de juliol de 2013

Enumeracions curtes

El paquet shortlst permet estalviar-hi espai

A vegades les enumeracions d’ítems curts ocupen massa espai en vertical i tampoc ajuden a la comprensió del text. Per exemple, la llista:
  •  u 
  •  dos 
  •  tres 
  •  quatre 
  •  cinc 
podria ser més entenedora si els ítems estiguessin un al costat de l’altre:
 - u       - dos    - tres    - quatre     - cinc

El paquet shorttlst ens ho permet fer d’una manera ben còmoda, simplement escivint l’entorn:
\begin{shortitemize}
 \item u
 \item ...
\end{shortitemize} 
Si algun dels ítems és bastant llarg el paquet li reserva més espai i encaixa els altres de manera que el repartiment sigui proporcional.

També es poden fer numeracions curtes amb l’entorn shortenumerate on en lloc del símbol de vinyeta trobem un número:
 1 u   2 dos   3 tres   4 quatre   5 cinc

Finalment, amb els entorns runenumerate i runitemize podem fer que les numeracions o enumeracions quedin dins del text.

Podeu veure exemples de cadascun d’aquests entorns en el fitxer PDF adjunt i estudiar-ne el codi en el fitxer tex font.

 +info: Pack­age doc­u­men­ta­tion

 Publicat per primera vegada el diumenge 4 de juny de 2006.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada