Pàgines

dijous, 25 de juliol de 2013

Índexs alfabètics amb LaTeX —i III— Diversos índexs en un document

Amb el paquet index podem tenir un índex d’espècies, un altre de llocs, un tercer de noms, etc.

Si amb el paquet makeindex aconseguim uns índexs impecables, ara treballant juntament amb el paquet index podem obtenir-ne més d’un. Només cal definir-los al principi del document, al preàmbul, i després de cridar al paquet.

Mireu aquest exemple:
\usepackage{makeidx}
\usepackage{index}
\newindex{vegetals}{vdx}{vnd}{Índex de plantes}
\newindex{animals}{adx}{and}{Índex d'animals}
\makeindex 
Hem definit 2 índexs: un per a noms de vegetals i un altre per a noms d’animals. El comandament \newindex té 4 arguments
\newindex{nomindex}{idx}{idn}{Títol de l'índex}

  1. nomindex el nom del nou índex, 
  2. idx l’extensió del fitxer d’índex que crea LaTeX, 
  3. idn l’extensió del fitxer d’índex que crea MakeIndex,
  4. Títol de l'índex el títol del nou índex. 

 Així, seguint amb l’exemple:
\newindex{vegetals}{vdx}{vnd}{Índex de plantes}

  1. vegetals és el nom intern de l’índex
  2. vdx és l’extensió del fitxer on LaTeX desarà les entrades de l’índex de vegetals
  3. vnd és l’extensió del fitxer que crearà MakeIndex amb les entrades ordenades
  4. Índex de plantes és el títol que s’imprimirà a l’inici d’aquest índex.

Al cos del document ara haurem de dir cada entrada a quin índex pertany:
\index[nomindex]{entrada},
per exemple:
\index[vegetals]{arbres!Roure} 
o \index[animals]{Zebra}.

Al punt del document on vulguem que s’imprimeixi l’índex haurem d’escriure:
\printindex[vegetals]
\printindex[animals] 
Per obtenir el document correctament indexat haurem de seguir aquests tres passos:

1er pas: fer una primera compilació del document tex per a què LaTeX creï els fitxers amb les entrades d’índex, adx i vdx en el nostre cas.

2on pas: apliquem el programa MakeIndex per generar els fitxers amb extensió *nd amb les entrades ordenades i formatades:
 — per l’índex d’animals makeindex -o nomdoc.and -s estilindex.ist nomdoc.adx
 — per l’índex de plantes makeindex -o nomdoc.vnd -s estilindex.ist nomdoc.vdx

3er pas: tornem a compilar dos cops amb Pdflatex per obtenir el document resultat: pdflatex nomdoc.tex 

És molt possible que si estem utilitzant un entorn integrat per generar els documents PDF, com ara TeXNicCenter sota Windows o Kile sota Linux, haguem de recórrer a realitzar el segon pas des de la línia d’ordres perquè la pròpia configuració del programa no ens ho permetria.

Observeu en el document PDF adjunt el resultat obtingut al crear aquests dos índexs del document. També trobareu el fitxer tex font des d’on s’ha generat el resultat per poder-ne estudiar el codi.

Publicat per primer cop el divendres 24 de novembre de 2006

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada