Pàgines

diumenge, 21 de juliol de 2013

Taules: separadors de columnes

La manera com LaTeX tracta les taules fa que els separadors de columnes adquireixin molta importància

Acostumats com estem a l’ús d’editors de tipus WYSIWYG ens pot sorprendre la manera com LaTeX tracta les taules.

De entrada les taules es defineixen pel nombre de columnes. El de files vindrà donat per les files que hi posem i quan arribi la darrera el sistema entén que s’ha acabat la taula.

El nombre de columnes, llur alineació i els separadors ve determinat pel segon argument del comandament que obre l’entorn table:
  \begin{tabular}{segon argument} 
Aquest segon argument està format per les lletres:

  •  l que significa columna alineada a l’esquerra (left) 
  •  c que significa columna centrada (center) 
  •  r que significa columna alineada a la dreta (rigth) 
  •  p{amplada} és un tipus de columna que admet salts de línia (determinats per les dues contrabarres \\) i de paràgraf. L’amplada es mesura en cm, punts, etc. Exemple: p{2cm}

El nombre de lletres d’aquest segon argument és el nombre de columnes que tindrà la taula. Així, per exemple una taula establerta amb
 \begin{tabular}{l|c||r@{Km}p{2cm}}
tindrà 4 columnes:

  • la primera alineada a l’esquerra i separada de la segona per una línia vertical 
  • la segona estarà centrada i separada de la tercera per una línia vertical doble 
  • la tercera estarà alineada a l’esquerra i separada de la quarta pel text Km. Si el contingut és un número quedarà unit, per tant, a la unitat Km; per exemple: 25Km.
  • la quarta columna té 2 cm d’amplada i pot contenir text en diferents paràgrafs. 

Els separadors de columna que no són línies verticals es determinen mitjançant el símbol de l’arrova i els caràcters entre claudàtors: @{€} farà que el separador sigui el símbol de l’euro.

Estudieu amb deteniment els exemples del fitxer adjunt en format PDF i el fitxer del seu codi font i veureu els usos tan interessants que es poden donar als separadors de columnes.

Publicat per primer cop el dijous 8 de desembre de 2005

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada