Pàgines

diumenge, 28 de juliol de 2013

Més química

Ja vam parlar fa un temps en l’article titulat Química sobre les millores en la presentació de la documentació química que aportava el paquet chemsym. Ara hi tornem per parlar del paquet mhchem que no solament millora l’aparença sinó que facilita enormement l’escriptura de fórmules i reaccions químiques.

Per cridar el paquet cal escriure en el preàmbul del document l’ordre \usepackage[version=3]{mhchem}.

Una de les primeres decisions que ens permet prendre el paquet és la família del tipus de lletra, així, si volem que les fórmules del document s’escriguin amb Sans Serif escrivim:
\mhchemoptions{textfontcommand=\sffamily}
Ara ja podrem utilitzar el nou comandament \ce{expressió} que, de una forma natural ens facilitarà l’escriptura de la notació química.

Per exemple, per obtenir la fórmula de l’àcid carbònic H2CO3 amb LaTeX per defecte hem d’escriure H_2CO_3 mentre que amb mhchem només cal \ce{H2CO3}.

Les reaccions químiques amb les fletxes corresponents també es poden incloure dins d’aquest comandament i obtenir, així, una aparença similar d’una manera molt senzilla. Per exemple, per escriure la reacció de síntesi del clorur d’hidrògen
només ens caldrà escriure:
\ce{H2 + Cl2 -> 2HCl}
En el document PDF adjunt es pot veure en acció el resultat de l’utilització del paquet i la potència que aporta a la notació química. En el document tex font es pot estudiar el codi amb què s’ha generat.

Publicat per primera vegada el diumenge 18 de maig de 2008.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada