Pàgines

dimecres, 31 de juliol de 2013

Fullets a l’estil d’Edward Tufte

L’equivalent amb l’estil E. Tufte a la classe article

Fa un parell d’anys, arran d’una troballa a googlecode, vam parlar dels inicis de la classe de documents tufte-latex en l’article Articles de revista científica amb tufte-latex. Ara el temps i la feina dels desenvolupadors han estabilitzat el codi i l’han cedit a CTAN, el lloc on trobar els desenvolupaments més interessants de LaTeX i amics.

En efecte, ja podem trobar la classe de documents tufte-latex a CTAN i veure com el seu ús ens permet generar documentació de gran qualitat visual segons l’estil del prestigiós divulgador de la representació gràfica, l’Edward Tufte.

On resideix l’elegància i claredat dels documents que proposa l’Edward Tufte? Bàsicament en dos punts: una línia de text no massa llarga i un espai marginal gran on situar els accessoris del text, es dir, les notes al peu (que aquí van al marge), les notes al marge, les imatges, equacions, taules i referències bibliogràfiques. De manera que al costat del text que estiguem llegint ara podrem trobar, si fos el cas, els accessoris que el complementen.

Hi ha, a més, alguns afegitons que potencien el resultat final. Un d’ells és la possibilitat de començar una secció del document amb lletres versaletes. Això s’aconsegueix en la classe tufte-latex amb l’ús del comandament:
\newthought{Text En Versaletes} text normal...
L’altre punt destacat és la possibilitat d’usar tot l’ample de la pàgina per posar-hi text o imatges en punts determinats. Això trenca amb la filosofia exposada, però com que només es fa en paràgrafs concrets, els resultat final segueix essent molt bo. Tot depèn de lús que en faci cada autor.

Els tipus de lletra que per defecte carrega la classe són:
  • serif: Palatino.
  • sans serif: Helvetica
  • typewritter: Bera Mono
tanmateix es poden utilitzar altres lletres segons les nostres preferències simplement fent la declaració \usepackage{tipusdelletra} al preàmbul del document.

Val la pena veure el resultat obtingut, que es pot apreciar en el PDF adjunt i, si se’n vol conèixer el codi, estudiar-lo en el document font que es troba dins el fitxer comprimit adjunt també a l’article.

Publicat per primera vegada el dissabte 6 de febrer de 2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada