Pàgines

dilluns, 22 de juliol de 2013

Llistes numerades

L’entorn enumerate crea llistes numerades fàcilment modificables

A LaTeX comptem amb tres entorns per crear llistes:

  1. enumerate crea llistes numerades. 
  2. itemize crea llistes sense ordre i amb vinyetes. 
  3. description crea llistes de definicions amb la paraula a definir com a etiqueta.

En aquest article ens ocuparem del primer tipus, d’enumerate. Amb aquest entorn podem niar dins d’una llista una altra de manera que podem arribar a tenir fins a 4 subnivells:
1. primer nivell 
   (a) segon nivell 
   (b) segon nivell 
       i.tercer nivell 
       ii.tercer nivell 
          A. quart nivell 
          B. quart nivell 

Si no ens agrada aquest tipus de numeració que, per defecte, utilitza LaTeX podem canviar-la tot utilitzant el comandament \renewcommand i redefinint el tipus de numeració (aràbiga, alfabètica en minúscules, en majúscules o romana) i els elements de l’etiqueta.

Hem de tenir en compte que cada nivell de numeració té un comptador (p.ex: enumi pel primer nivell), una representació que permet imprimir el valor d’aquest comptador quan se’l crida (p.ex \theenumi) i una etiqueta (p.ex \labelenumi) que pot anar-hi al davant. Vegeu la taula completa al document PDF adjunt.

 Si volem, per exemple, que el segon nivell també aparegui numerat, només cal que redefinim la representació \theenumii i l’etiqueta \labelenumii d’aquest nivell:
\renewcommand{\theenumii}{\arabic{enumii}} %redefinició de la representació a xifres aràbigues
\renewcommand{\labelenumii}{\theenumii.} %redefinició de l'etiqueta 
Podem continuar amb aquesta línia de redefinicions als altres subnivells i obtenir, finalment, un esquema completament numerat del tipus:

1. primer nivell
   1.1. segon nivell
   1.2. segon nivell
        1.2.1. tercer nivell
        1.2.2. tercer nivell
               1.2.2.1. quart nivell
               1.2.2.2. quart nivell

Si definim adequadament l’etiqueta podem obtenir llistes numerades molt interessants, com la que trobareu al document PDF adjunt on es mostra la classificació de la Classe Aus amb les dues Subclasses, els 4 Superordres i els 19 Ordres que la componen.

Vegeu-ne una mostra:
%redefinicions pel primer nivell 
\renewcommand{\labelenumi}{Classe \theenumi} %etiqueta tipus Classe 1. 
%redefinicions pel segon nivell 
\renewcommand{\theenumii}{\arabic{enumii}} %representació a xifres aràbigues 
\renewcommand{\labelenumii}{Subclasse \theenumii.} %etiqueta Subclasse 1. 

En el fitxer font tex adjunt trobareu els detalls de totes les llistes numerades que apareixen al document PDF resultant. 

Publicat per primera vegada el dissabte 11 de febrer de 2006

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada