Pàgines

divendres, 26 de juliol de 2013

Bibliografia

Quasi bé tots els treballs científics acaben amb unes referències bibliogràfiques. Aquestes citacions, que provenen del cos del text, se solen agrupar al final en una secció especial que, en català, s’anomena Referències i que conté la llista de treballs citats al document.

Els treballs de la bibliografia poden ser llibres, articles, informes o pàgines web i hi ha moltes maneres de presentar-los: alfabèticament, tal com apareixen al document, etc. En qualsevol cas LaTeX utilitza un "motor" per gestionar aquestes llistes bibliogràfiques que s’anomena BibTeX. Ja en vam parlar en l’article referit als Glossaris però en aquest primer article de la sèrie sobre bibliografia en parlarem un xic més a fons.

Per disposar en un document d’una secció de Referències primer cal disposar d’un fitxer de text amb la llista de treballs que volem referenciar. En aquesta llista, un fitxer amb extensió .bib, podem anar afegint tots aquells treballs que pensem que citarem en un document o altre, per tant pot arribar a ser molt llarga. Ara bé, en un document determinat no cal utilitzar-les totes les citacions, només les que necessitem. Així podem gestionar fàcilment les cites bibliogràfiques que tenim emmagatzemades en un únic fitxer, però que cridarem a mesura que les necessitem.

Per exemple, el fitxer de bibliografia de mostra que s’adjunta a aquest article conté dues referències a llibres sobre LaTeX que, en canvi, no apareixen a la pàgina de referències del PDF de mostra. Això significa que el document que recull la bibliografia, bibliografia.bib en el nostre exemple, pot ser tan llarg com es vulgui, però que d’ell només s’extraurà la informació reclamada des del document actual.

Què hi ha en el document de la bibliografia? Entrades com aquesta:
@Article{jqueralt07,
 abstract = {{Un article on s'expliquen les diferents fases que, com a usuari de Moodle, va seguir el professort del CFA Palau de Mar des del 2003 fins al 2006. }},
 title = "Las edades de Moodle. Los primeros tres años con Moodle en formación de personas adultas a distancia",
 author = "Queralt Gil, Joan",
 journal = "Revista Bits Espiral",
 year = "2007",
 number = "7",
 volume = "Febrer 2007",
 url = "http://ciberespiral.org",
Observeu que primer es defineix el tipus d’entrada: Article, Book, etc i se li dona una clau (jqueralt07 a l’exemple). Després pot venir, o no, un petit resum (abstract, en acabat el títol, l’autor, si és un article a quina revista, si és un llibre l’editorial, etc.

Podeu trobar entrades bibliogràfiques en format BibTeX de moltes obres científiques i de llibres a citeulike, que es defineix com Un lloc en línia gratuït per organitzar les publicacions acadèmiques. S’hi poden fer cerques per títol, per resums, per nom de la revista, etc. i s’obté informació de cada entrada i la seva corresponent fitxa bibliogràfica en format BibTeX.

Com s’utilitza la bibliografia amb BibTeX? Molt senzill.

1. Al punt del document on volem que aparegui la citació escrivim 
\cite{clau de l'entrada}
2. Al final del document, allà on vulguem que apareguin les referències escrivim: \bibliography{nom del fitxer de bibliografia} \bibliographystyle{estil}

Al document tex font trobareu que aquestes dues línies són:
 \bibliography{bibliografia}
 \bibliographystyle{alpha} 
on bibliografia és el nom del fitxer de referències bibliogràfiques d’exemple (bibliografia.zip per descarregar), i alpha és l’estil alfabètic per ordenar les referències.

Observareu al PDF resultant adjunt a aquest article que apareix una nova secció, sense numerar, anomenada (en català) Referències i que en castellà el paquet babel la titula Bibliografía. Aquí hi ha una sota l’altra la llista de fitxes bibliogràfiques dels treballs citats al document. En un proper article farem una comparativa dels diferents estils bibliogràfics, és a dir, de com es poden presentar aquestes fitxes bibliogràfiques. De moment ens quedem amb l’estil alfabètic per autor.

Publicat per primera vegada el diumenge 13 de maig de 2007.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada