Pàgines

diumenge, 21 de juliol de 2013

Capçaleres i peus molt originals

Treballant alhora amb els paquets PGF i fancyhdr podem aconseguir efectes sorprenents

El paquet PGF, escrit per en Till Tantau l’autor de beamer, una classe molt interessant de presentacions, permet crear gràfics molt precisos directament al document PDF, sense haver de passar per PS com ha de fer pstricks. És per tant un paquet molt útil i d’una simplicitat sorprenent. Amb ben pocs comandaments obtenim uns resultats brillants, com veurem tot seguit.

En aquest article, espero que el primer d’una sèrie, tractarem només un aspecte de PGF, els anomenats nodes. A PGF es defineix un node com una etiqueta que normalment acompanya a un gràfic. Per exemple, per identificar un vector que va de l’origen de coordenades al punt (2,3) podem posar al seu costat l’etiqueta v, cosa que fem, dins l’entorn tikzpicture amb el comandament:
 \begin{tikzpicture}
 \draw[color=red,->] (0,0) -- node[color=red] {$\vec{v}$} (2,3);
 \end{tikzpicture} 
Ja es pot veure que la sintaxi és node[opcions]{text} on les opcions poden ser el color del contorn, del farcit, l’ombrejat, etc i el text és el text de l’etiqueta que veurem al document i que, naturalment, pot ser de qualsevol mena incloent el llenguatge matemàtic.

Doncs bé, PGF permet dibuixar moltes d’aquestes etiquetes per sí mateixes, sense cap altre objecte usant el commandament \node. I hem volgut aprofitar aquesta característica per millorar l’aspecte de capçaleres i peus. Així hem aconseguit posar el número de pàgina o el nom de la secció dins de figures geomètriques de diferents colors i ombrejats.

PGF permet incloure els seus comandament no solament dins l’entorn tikzpicture sinó també a continuació del comandament \tikz{argument} on l’argument pot ser tan complex com vulguem.

Aquesta possibilitat és molt interessant si la utilitzem com argument de capçaleres o peus d’un document on s’estigui usant, alhora, el paquet fancyhdr. Així podem obtenir, posem per cas, a la capçalera esquerra (\lhead) d’un document el nom de la secció (\leftmark) en color blau dins un rectangle contornejat en blau i ple de blau al 20%:
 \lhead{\tikz{\node[shape=rectangle,draw=blue,fill=blue!20,text=blue,]{{\leftmark}};}} 
Als documents adjunts podreu trobar una mostra amb 3 capçaleres i 3 peus diferents on s’ha usat el paquet PGF per obtenir-los. Estudieu el document tex original per veure com s’han obtingut els resultats del PDF adjunt i experimenteu amb les diferents opcions fins a trobar la que més us abelleixi.

Publicat per primera vegada el divendres 23 de desembre de 2005.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada