Pàgines

diumenge, 21 de juliol de 2013

Unitats estructurals

Capítols, seccions o subseccions són unitats que estructuren els documents

Res més fàcil a LaTeX que donar estructura a un document a base d’unitats com ara parts, capítols, seccions o subseccions. En aquest article estudiarem com tracta LaTeX aquestes unitats, com les numera i com les escriu als diferents llocs del document.

Comencem per veure la sintaxi d’una d’aquestes unitats, posem per cas la secció: 
\section[NomCurt]{Nom de la secció} 
on Nom de la secció és el nom que li hem donat a la secció i que apareixerà al cos del text, però és molt possible que sigui massa llarg per escriure’l sencer a les capçaleres o a la Taula de Continguts. Per això podem donar-li un nom optatiu més curt NomCurt que apareixerà en aquests llocs del document, mentre que el nom sencer apareixerà només al cos del text.

La versió amb asterisc del comandament fa que la unitat d’estructura no aparegui ni numerada a les capçaleres ni quedi reflectida a la Taula de continguts (tot i que podem fer-la aparèixer manualment, vegeu l’article Modificar manualment l’índex). Per exemple:
 \chapter*[Apèndix]{Apèndix de l'obra} 
no apareixera a la TDC però sí a la capçalera tot i que sense numerar.

En l’exemple en format PDF que trobareu adjunt a aquest article podeu observar el comportament dels estils de pàgina a la classe informe (\documentclass{report}) una classe a mig camí entre el llibre (\documentclass{book}) i l’article (\documentclass{article}).

Veureu que la pàgina amb el títol té l’estil buit \thispagestyle{empty} mentre que la pàgina amb la TDC o les que inicien els capítols mostren l’estil pla \thispagestyle{plain} amb només el número de pàgina al peu central.

En canvi, i amb l’ús de l’estil \pagestyle{fancy} del paquet fancyhdr, la resta de pàgines mostren una línia de punts a la capçalera, que conté el nom curt de la subsecció a la part interna (esquerra) i el nom curt de la secció a la part exterior (dreta). Al peu central, tal com s’ha definit, hi ha el número de pàgina respecte al total i a la part exterior (dreta) el text cataLàTex.

També val la pena observar en el document tex font l’ús dels noms curts a l’hora de definir les unitats capítol, secció i subsecció i com s’han compilat en la Taula de Continguts.

Publicat per primera vegada el dijous 6 d'octubre de 2005

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada