Pàgines

dimecres, 31 de juliol de 2013

Agrupar les notes al final del document

Notes finals en lloc de notes al peu

El paquet pagenote permet que totes les notes del document, en lloc d’aparèixer al peu de cada pàgina, es reuneixin al final d’un capítol, d’una secció o de tot el document, de forma que no es destorbi la lectura del text amb constants interrupcions. Lògicament, cada nota queda perfectament identificada amb la numeració corresponent a cada divisió del document o de tot el text, i separada per aquestes mateixes divisions (capítols, seccions, etc) amb indicació del número de pàgina on apareixen.

Només té un inconvenient: els superíndex que indiquen l’existència de la nota no queden hiperenllaçats amb la nota corresponent. Això pot fer una mica pesat, sobretot quan es llegeix en pantalla, el fet d’anar a llegir les notes al final del document i haver de tornar al punt just on estàvem llegint de manera manual amb les eines de navegació del lector de PDF.

Per incloure aquesta característica cal que al preàmbul cridem al paquet pagenote amb els comandaments:
\usepackage{pagenote}
\makepagenote 
on el segon diu a LaTeX que s’han d’ajuntar totes les notes al final.

El comandament per inserir les notes al peu \footnote{textdelanotaalpeu} ara és substituït per \pagenote{textdelanotaalfinal}.

Finalment, quan volem que aparegui impresa la divisió amb totes les notes, per exemple al final d’una secció, d’un capítol o de tot el document, ho indiquem amb el comandament \printnotes.

El paquet admet dues opcions:

  • page escriu el número de la pàgina on apareix una determinada nota. 
  • continuous: fa que la numeració de les notes sigui contínua al llarg del document i no es reiniciï en cada divisió (capítol, secció, etc). 

Les dues opcions poden actuar alhora, tal com es pot veure en el document tex adjunt. Queden un parell d’aspectes a personalitzar. Un d’ells es refereix al títol amb que el paquet titula la divisió que conté totes les notes. Per defecte apareix en anglès Notes, però el podem canviar reanomenant el comandament a Anotacions, per exemple:
\renewcommand*{\notesname}{Anotacions}
L’altre aspecte es refereix al nom de les divisions dins la secció de Notes. Tot i fer servir el paquet babel pel català, el funcionament de  pagenote se salta la catalanització i fa aparèixer el nom en anglès. Per evitar-ho cal reanomenar el comandament: 

  • si el document està dividit en capítols:
    \renewcommand*{\chaptername}{Capítol} 
  • si està dividit en seccions:
    \renewcommand*{\sectionname}{Secció} 
Al document font en format tex adjunt a aquest article es pot trobar un exemple de la utilització dels diferents comandaments i veure el resultat en el PDF també adjunt.

Publicat per primer cop el dimecres 30 de desembre de 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada