Pàgines

dimecres, 31 de juliol de 2013

Llibres amb KOMA-Script

No hem parlat massa de llibres aquí a cataLàTeX (només a Documents molt llargs) potser perquè solem fer més aviat textos més curts, de la mida d’un article. Però ara que estem estudiant amb un cert detall el paquet de macros KOMA-Script val la pena aturar-se en la classe de documents scrbook equivalent a l’estàndard de LaTeX pel llibre (book).

La classe scrbook permet determinar només iniciar-se una sèrie d’opcions general pel document que val la pena estudiar en el fitxer tex font adjunt i que podem resumir en aquestes (algunes no utilitzades en l’exemple i començades per %):
 • a4paper,% determina la mida del paper.
 • 12pt,% marca la mida de la lletra.
 • fleqn,% fa que les equacions quedin justificades al marge esquerre.
 • tablecaptionabove,% fa parèixer l’encapçalament de la taula a sobre d’elles.
 • BCOR12mm,% és el factor de correcció per enquadernació, en aquest cas de 12 mm.
 • DIV12,% és el factor de relació entre l’amplada i alçada de la zona de text i que té a veure amb la mida de la lletra.
 • titlepage,% crea una pàgina pel títol del llibre.
 • bibtotoc,% farà aparèixer la Bibliografia a l’índex del document.
 • liststotoc,% farà aparèixer la Llista de figures a l’índex del document.
 • openany,% fa que hi ha pàgines esquerres i dretes.
 • %openright,% l’opció contrària a openany: només hi ha pàgines dretes.
 • chapterprefix,% fa aparèixer el mot ’Capítol’ davant del número.
 • %nochapterprefix,% l’opció contrària a chapterprefix: fa desaparèixer el mot ’Capítol’ davant del número.
 • pointlessnumbers,% fa desaparèixer el punt després del número de secció.
 • %halfparskip,% separa els paràgrafs amb mitja línia.
 • parskip,% separa els paràgrafs una línia: és més visual que el sagnat de la primera línia.
La configuració del tipus de lletra, la mida i el color es fa a través del comandament
\addtokomafont{partdeldocument}{característiques}
per exemple:
\addtokomafont{caption}{\small\sffamily\color{teal}} 
fa que els encapçalaments de figures caption apareguin en lletra petita small, sans serif sffamily i de color teal (amb l’ajut del paquet xcolor).

A més, en la creació del llibre d’exemple s’ha utilitzat el paquet scrpage2 que ve amb el conjunt KOMA-Script per formatar les pàgines en l’estil de pàgina \pagestyle{scrheadings} similar al clàssic headings però més fàcilment configurable.

En l’exemple s’ha fet aparèixer una línia gruixuda i una de més fina en l’encapçalament de les pàgines envoltant les marques de capítol i secció que es van alternant en les pàgines esquerres i dretes, tot de color gris. Al peu hi apareix a la part interna, prop del plec, el text cataLàTeX, mentre que el número de pàgina apareix a la part externa del full i envoltat entre dues línies horitzontals. Naturalment aquest estil no s’aplica a les pàgines especials (part, inici de capítol, índex, etc).

No hem aprofundit massa en les múltiples possibilitats d’aquesta classe alternativa de document per diferents raons. La primera és que pràcticament amb les opcions per defecte aconseguim ja uns resultats prou interessants. I la segona és la tradicional manca de claredat de la documentació del conjunt. Sembla ser que l’original en alemany és molt millor que la traducció anglesa en què ens hem basat, però pel que hem llegit a diferents llistes és una queixa bastant comuna. A més, cal afegir que el desenvolupament va més ràpid que la documentació perquè la darrera versió de KOMA-Script és la 3 però la documentació encara és sobre la 2.n. Esperem que amb el temps se solucioni aquest tema. [Actualització: la versió actual de la documentació en anglès és la 3.05]

Adjunt a l'article trobareu:Publicat per primera vegada el dissabte 9 de gener de 2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada