Pàgines

dimecres, 24 de juliol de 2013

Resums

Amb el paquet abstract podem millorar la presentació dels resums

La majoria de treballs científics comencen per un Resum, una petita secció on, en poques frases, s’expliquen les idees més importants que conté l’article. Així es facilita al lector la presa de decisió sobre si llegir, o no, la totalitat del text. Per tant és una bona idea acostumar-nos a utilitzar aquest recurs en tots els nostres treballs.

A l’inici d’un document podem incloure un resum després del títol utilitzant l’entorn de LaTeX abstract:
 \begin{abstract} ...Text del resum... \end{abstract} 
LaTeX ho interpreta i representa creant una secció no numerada, sota el títol centrat i en negreta de Resum i el text sagnat pels dos costats. Així queda perfectament diferenciat de la resta de l’article. Recordem que per tal que el títol Resum aparegui en català i no en anglès (en aquest cas diria Abstract) cal utilitzar l’opció catalan del paquet babel: 
\usepackage[catalan]{babel}.
I que si volem canviar el títol Resum per, posem per cas, Introducció hem de determinar-ho al preàmbul:
 \addto\captionscatalan{\renewcommand*{\abstractname}{Introducció}} 

Els problemes comencen quan treballem amb documents a dues columnes: \documentclass[twocolumn]{article} perquè el Resum apareix com una primera secció no numerada i indiferenciada de la resta. La solució, però, la trobem en el paquet abstract que cridem al preàmbul del document: \usepackage{abstract}.

Aquesta acció sola ja farà que el títol Resum aparegui centrat i en un tipus de lletra menor, mentre que el text apareix sagnat a esquerra i dreta i també en una caixa menor. Si l’article té com opció la pàgina de títol \documentclass[twocolumn,titlepage]{article} la crida al paquet fa que, a més de la pàgina reservada al títol de l’article, aparegui una altra pàgina a una columna pel Resum abans de començar les pàgines del cos del text a dues columnes.

Les opcions del paquet són força interessants:

  • \usepackage[addtotoc]{abstract} afegeix Resum a la Taula de continguts, com una secció no numerada més. 
  • \usepackage[number]{abstract} numera el Resum com a secció amb el número 1. 
  • A més si utilitzem aquesta opció conjuntament amb l’anterior \usepackage[addtotoc,number]{abstract} obtenim a la Taula de continguts la secció 1. Resum amb la pàgina on es troba. 
  • \usepackage[runin]{abstract} fa que el títol no tingui el format de les seccions sinó que sigui menor i en línia amb el text del resum. 

Per acabar, hi ha molts comandaments interessants per personalitzar l’aspecte del Resum, però potser val la pena destacar-ne un parell referents al format de la lletra del títol (\abstractnamefont) i del text del resum (\abstracttextfont). Podem redefinir-los, per exemple, d’aquesta manera:
\renewcommand{\abstractnamefont}{\sffamily\small\bfseries} %lletra sans serif, petita i negreta 
\renewcommand{\abstracttextfont}{\sffamily\footnotesize} % lletra sans serif i més petita 

Observeu en el fitxer PDF adjunt els resultats d’aplicar el paquet i redefinir els tipus de lletra. Al fitxer tex adjunt hi trobareu el codi d’on s’ha obtingut aquest resultat.

+info: documentació del paquet

Publicat per primera vegada el dilluns 4 de setembre de 2006.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada