Pàgines

dimarts, 30 de juliol de 2013

Cartes amb KOMA-Script

En un article anterior (Cartes ) vàrem veure com es poden formatar cartes amb LaTeX per obtenir uns resultats professionals. En aquest veurem com obtenir encara uns resultats superiors amb l’ús de la classe scrlttr2 que forma part del paquet KOMA-Script.

Amb scrrlttr2 podem definir el contingut d’una sèrie de variables predefinides (com ara el nom del remitent, l’adreça, el telèfon, etc) amb el comandament \setkomavar.

Però també en podem definir de noves si ho fem a través d’un fitxer de configuració amb extensió lco on, a més, podem redefinir la disposició del text en la carta i la localització de les dades del remitent i afegir-hi un logo.

La classe scrrlttr2 té una sèrie d’opcions que en faciliten la configuració general, com ara on situar la numeració de la pàgina si se’n vol, l’aparició una línia de separació pel peu o l’encapçalament, la mida del full i de la lletra o la possibilitat de diferenciar i fer més gran la primera pàgina entre d’altres.

En els fitxers PDF adjunts es pot veure el resultat obtinguts sense fitxer de configuració i un altre PDF fet amb fitxer de configuració. Els documents tex fonts i el fitxer de configuració es troben en el fitxer comprimit fonts.zip.

Es pot trobar més informació sobre el fitxer de configuració en l’article Replacing LaTeX2e standard classes with KOMA-Script de la revista The PracTeX Journal.

Publicat per primera vegada el diumenge 27 de desembre de 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada