Pàgines

dimecres, 31 de juliol de 2013

Presentacions amb ConTeXt

De la mà de l’article Presentations in ConTeXt publicat al PracTeXJournal hem pogut conèixer com es poden crear potents presentacions amb ConTeXt. En aquest breu article veurem com començar a treballar-les.

En primer lloc amb ConTeXt hem de definir la pàgina amb
\setuppapersize[S6][S6]
A continuació donem les propietats i mesures d’aquesta pàgina amb
\setuplayout [width=fit,opcions=...]
Podem fer que les diapositives tinguin o no numeració activant o desactivant el comandament
\setuppagenumber[state=start/stop]
Un tema important és el fons de les diapositives. Donar-li un únic color, o fins i tot un gradient de color amb MetaFun és fàcil. El que ha costat més ha estat posar una imatge de fons (la documentació no acaba d’explicitar-ho, tot i que arreu diu que és tan fàcil), però finalment ho hem aconseguit tot definint una capa, dient que en aquest capa es fa visible una imatge i, finalment assignant els fons de pàgina a aquesta capa:
\definelayer[fons][width=\paperwidth,height=\paperheight] %la capa cobreix tota la pàgina
\setlayer[fons]{\externalfigure[darwin_big_idea][width=\paperwidth]} % contingut de la capa: el fitxer darwin_big_idea.jpg
\setupbackgrounds[page][background={color,fons},backgroundcolor=darkgreen] %definim 2 fons: la capa amb imatge i el color sòlid.
Les diapositives es defineixen com a nous entorns amb el comandament:
\definestartstop % definició de l'entorn diapositiva
[Slide] % el nom de l'entorn
[commands={\switchtobodyfont[modern,ss,24pt]}, % mida i tipus de lletra
before=\page] % salt de pàgina
\define[1]\SlideTitle % definició del títol de la diapositiva
{\midaligned{\tfb #1} % títol centrat
\blank[line]} % línia en blanc
Un cop definides les característiques del document al preàmbul, ja podem començar a escriure el contingut a partir de \starttext.

Una dispositiva típica tindria aquesta estructura:
\startSlide % inici diapositiva
\SlideTitle{Presentacions amb \CONTEXT} % títol
...... % contingut
\stopSlide
Podeu estudiar el codi de la presentació PDF adjunta en el document tex font que hi ha dins el fitxer comprimit presentacio_context.zip i si trobeu qualsevol possibilitat de millora, si us plau, compartiu-la :-)

Publicat per primera vegada el dilluns 25 de gener de 2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada