Pàgines

dimecres, 17 de juliol de 2013

Documents molt llargs

LaTeX permet integrar en un document mestre les parts d’un treball llarg

Podem dividir-lo en trossos més petits per facilitar-ne l’edició. Ja sabem que LaTeX va ser creat per processar documents complets i complexos més que no pas textos, cosa que ja fan altres programes, com ara l’OpenOffice.org/libreOffice Writer.

Ara imagineu-vos que heu de fer un llibre o una tesi de, diguem, unes 400 pàgines. Aquest llibre, lògicament, estarà dividit en capítols, seccions, subseccions, etc, oi? Doncs aprofitarem aquesta divisió natural per treballar còmodament amb el manuscrit.

Fixeu-vos en aquest exemple: suposem que la nostra Tesi està composta per una Introducció, 3 Capítols i una Conclusió. Doncs en lloc de tenir un enorme document anomenat tesi.tex amb tot el contingut de la tesi podem fer que contingui únicament l’estructura del document, mentre que el cos de cada capítol va en un fitxer a banda:
introduccio.tex 
capitol1.tex 
capitol2.tex 
 capitol3.tex 
conclusio.tex 
Així el fitxer tesi.tex podria ser una cosa molt senzilla i semblant a això:
\documentclass[11pt]{book} 
\usepackage{paquet} %tots els paquets que necessitem al preàmbul
\begin{document} 
\input{introduccio} 
\input{capitol1} 
\input{capitol2} 
\input{capitol3} 
\input{conclusio} 
\end{document} 

El comandament \input el que fa és dir-li al compilador que vagi a buscar al mateix directori un fitxer amb extensió tex amb el nom indicat. I quin seria el contingut de cada fitxer? El text que nosaltres haguem escrit, però sense la definició de classe ni cap altre element del preàmbul.

Per exemple, introduccio.tex començaria directament així:
\chapter{Introducció}
Text de la introducció....
 

Observeu que tampoc acaba amb \end{document} perquè és tesi.tex qui l’ha de contenir.

Article publicat per primera vegada el 28/5/05

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada