Pàgines

dimarts, 30 de juliol de 2013

Feines pendents: todonotes

Quan escrivim un document llarg pot ser molt interessant tenir un registre d’allò que encara ens manca per fer, imatges per inserir o comentaris en punts concrets de l’escrit.

El paquet todonotes ens permet inserir notes al marge, o al mig del text, als documents que estem creant on reflectir el que encara ens queda pendent. També insereix senyals visuals per a les imatges que encara no tenim. I, finalment, ens pot fer una Llista de totes les feines pendents (\listoftodos) amb indicació de la pàgina on es troben les feines.

Per cridar el paquet simplement escrivim \usepackage[opcions]{todonotes} al preàmbul del document.

El paquet té diferents opcions, des de la de ser desactivat quan hem acabat les feines pendents (disabled) fins a les més útils:
  • idioma: hi ha una opció pel català (catalan), contribució de cataLaTeX [des de la versió 0.8].
  • l’amplada de la nota al marge (textwidth)
  • la mida de la lletra (textsize).
Quan volem inserir una nota sobre tasca pendent en un punt del document simplement escrivim el comandament \todo[opcions]{Contingut de la nota}

Les opcions són:
  • color podem escriure qualsevol color que permeti el paquet xcolor.
  • noline no dibuixa la línia des del punt d’inserció al text fins la nota al marge.
  • nolist escriu una nota que no apareixerà a la Llista de feines pendents.
  • size permet determinar la mida de la lletra de la nota. Per exemple: size=\large fa la lletra gran.
  • inline escriu la nota al mig del text, no pas a l marge.
  • caption escriu un text curt a la Llista de feines pendents. diferent al contingut de la nota.
Quan vulguem que aparegui la llista de tasques pendents escriurem el comandament \listoftodos i quan vulguem inserir un senyal per a figures que manquen escriurem el comandament \missingfigure{Missatge}.

Al document tex font adjunt es pot veure el codi i al PDF el resultat que se n’obté.

+info: documentació del paquet todonotes

Publicat per primer cop el dimecres 7 de gener de 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada