Pàgines

dimarts, 30 de juliol de 2013

Fusió de les cel·les d’una columna en un taula

El paquet multirow ens permet fusionar les cel·les d’una columna en una taula.

El procediment és l’habitual: al preàmbul del document cridem al paquet amb
\usepackage{multirow}
quan estiguem en la taula, per fusionar les cel·les d’una columna posarem en la fila de la primera ocurrència el comandament
\multirow{nfiles}{amplada}{text}
on
  • nfiles és el nombre de files que s’ha de fusionar en la única cel·la.
  • amplada és l’amplada que es vol donar al text. Si volem la de la columna, definida en l’entorn tabular, posarem l’asterisc *.
  • text és el text que volem que contingui la cel·la.
En el document tex font adjunt podreu estudiar el codi i veure’n l’efecte un cop processat en el fitxer PDF adjunt.

+info: documentació del paquet multirow.

Publicat per primera vegada el dissabte 11 d'octubre de 2008.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada