Pàgines

dissabte, 27 de juliol de 2013

Escriure poesia

LaTeX no solament entén de ciència, també entén de poesia

LaTeX incorpora per defecte l’entorn verse que permet escriure versos. Però amb l’ajut del paquet verse veurem que les possibilitats d’escriure poesia amb LaTeX es multipliquen fins aconseguir resultats més que professionals. L’entorn verse de LaTeX està dissenyat per poesia, tot i que se li poden donar altres usos. La sintaxi és molt senzilla:
\begin{verse}
Primera estrofa, primer vers\\
Segon vers\\
Tercer vers\\
Quart vers.

Segona estrofa, primer vers\\
. . .\\
\end{verse}
Es pot veure que cada vers acaba amb dues contrabarres \\ i que per separar una estrofa de la següent cal deixar, com a mínim, una línia en blanc.

Només per assenyalar algunes de les més destacades: El comandament \poemtitle{títol} insereix el títol del poema centrat i en lletra gran, tot i que admet un ulterior formatatge. Podem definir un comandament nou per a escriure l’autor/a a la part inferior del poema i alineat a la dreta:
\newcommand{\autoria}[1]{%
\nopagebreak{\raggedleft\footnotesize #1\par}}
Després només ens caldrà cridar-lo amb \autoria{nom}

Podem augmentar el sagnat de tot el poema, o només d’algunes línies, o de les línies alternes (amb l’entorn altverse dins del propi verse. Les línies massa llargues queden trencades de manera que no s’altera la resta del poema.

Es poden numerar les línies per a facilitar-ne l’estudi, i es pot determinar cada quantes línies tindrà número amb el comandament \poemlines{número}. Per exemple, amb \poemlines{2} es numeraran les línies parells.

Finalment, amb l’entorn patverse dins de verse i el comandament \indentpattern{valors} es poden aconseguir sagnats de diferent mesura i, en conseqüència, bonics poemes visuals.

El paquet verse ofereix moltes més possibilitats que es poden veure al document PDF adjunt i estudiar-ne el codi al document tex font, també adjunt.

+info: documentació del paquet

Publicat per primer cop el diumenge 25 de novembre de 2007.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada