Pàgines

dissabte, 20 de juliol de 2013

Modificar manualment l’índex

A l’índex podem fer aparèixer algun element sense entitat a l’estructura del document.

A vegades al nostre document hi pot haver algun punt que trobem tant interessant que ens agradaria que aparegués a l’índex. Però si no pertany a l’estructura del document, és a dir, si no és cap secció ni subsecció, LaTeX no el reflectirà de forma automàtica quan li ordenem fer l’índex amb \tableofcontents.

Per solucionar-ho, però, tenim el comandament \addcontentsline que afegeix un determinat text del cos del document a l’índex. La seva sintaxi és: 
\addcontentsline{ext}{UnitatEstructura}{Text} 
on ext és l’extensió del fitxer auxiliar on es desa la informació de l’índex de què es tracti:


índex extensió del fitxer
taula de contingut toc
llista de figures lof
llista de taules lot

A UnitatEstructura, que pot prendre els valors chapter (capítol), section (secció), subsection (subsecció), etc. indiquem a quin nivell volem que aparegui el Text a l’índex.

Fixeu-vos en aquest exemple: quan al cos del nostre document escrivim
 \addcontentsline{toc}{subsection}{A destacar} 
en acabat de compilar el fitxer de sortida veurem que a l’índex general del document (toc) apareixerà el text A destacar amb el número de la pàgina on es troba i sagnat al nivell de les altres subseccions. Això sí, no apareix numerat.

Hi ha un altre comandament relacionat que és \addtocontents. Aquest el que fa és que aparegui a l’índex corresponent un determinat text que pot ocupar vàries línies. Però en aquest cas no hi ha ni el número de la pàgina on es troba ni queda sagnat a cap nivell. Pot servir-nos, tanmateix, per posar “etiquetes” en un índex si les trobem necessàries. La sintaxi és:
\addtocontents{toc}{línia 1\\línia 2}
on toc és l’extensió del fitxer auxiliar i línia 1\\línia 2 és el text que apareixerà en aquestes dues línies consecutives.

Estudieu el resultat en el document PDF i, en acabat, podeu trobar l’explicació en el document text font. 

Publicat per primer cop el dimarts 20 de setembre de 2005

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada