Pàgines

dimarts, 23 de juliol de 2013

Nous entorns – I –

Amb el comandament \newtheorem podem definir nous entorns

LaTeX té alguns entorns predefinits, com els numerats enumerate o les vinyetes itemize que ja vàrem veure en l'article Llistes numerades. Però permet definir-ne de nous d’una manera molt senzilla i basada en l’entorn teorema o theorem, un entorn molt flexible, personalitzable i que pot ser numerat a través del comandament \newtheorem.

La sintaxi és aquesta:
\newtheorem{nomentorn}{etiqueta}[comptadorausar] 
on nomentorn, el nom de l’entorn, el podem definir nosaltres: teorema, demostració, corol·lari, etc. L’etiqueta és el text que sortirà imprès a l’inici de l’entorn (Teorema, Demostració, Corol·lari, etc) i el comptadorausar, un valor opcional, ens permet ajustar el número al de la secció on es trobi l’entorn; si no l’utilitzem LaTeX numerarà l’entorn a partir del número 1.

Per exemple, podem definir un entorn Demostració d’aquest manera:
\newtheorem{demo}{Demostració}[section] 
on hem donat el nom demo al nou entorn, l’etiqueta que s’imprimirà serà Demostració S.d on S és el número de secció i d el número de demostració. Així quan, per exemple, en la Secció 2 d’un document escrivim la primera demostració amb:
\begin{demo}
En efecte,...., com es volia demostrar.
\end{demo}
 
obtindrem una cosa semblant a això:
 Demostració 2.1 En efecte,...., com es volia demostrar. 
Si a l’inici de l’entorn haguéssim posat \begin{demo}[Ab absurdum] el resultat hagués sigut:
Demostració 2.1 Ab absurdum En efecte,...., com es volia demostrar. 
Per què ens pot servir un nou entorn? Per a moltes coses, a part de per escriure matemàtiques. Com ara en un document de Preguntes més freqüents (PMF o FAQs) poder definir al preàmbul un parell d’entorns:
 \newtheorem{preg}{Pregunta}[section]
 \newtheorem{respos}{Resposta de cataLaTeX}[section] 
i cridar-los a l’interior del document amb
 \begin{preg}[Jaume Pujals] Què és LaTeX? \end{preg}
 \begin{respos} LaTeX és un sistema.... \end{respos} 
I obtindríem:
 Pregunta (Jaume Pujals)  Què és LaTeX?
 Resposta de cataLaTeX  LaTeX és un sistema....

En la segona part d’aquest article veurem com es pot formatar un nou entorn tot utilitzant el paquet theorem \usepackage{theorem} .

Adjunts a aquest article hi trobareu un fitxer font en format tex on estudiar el codi i el resultat que s’obté al passar-lo a PDF.

Publicat per primer cop el dilluns 13 de març de 2006

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada