Pàgines

diumenge, 28 de juliol de 2013

Imatges com a fons de pàgina

Moltes vegades ens interessa tenir una imatge com a fons de pàgina bé per millorar la presentació d’un document, bé per marcar alguna característica d’aquella pàgina.

El paquet eso-pic facilita enormement la gestió d’imatges a les pàgines gràcies al parell de comandaments que ens ofereix:

  • \AddToShipoutPicture fa que una determinada imatge (que es crida amb la clàssica ordre \includegraphics) aparegui a totes les pàgines d’un document. 
  • \AddToShipoutPicture* la versió amb asterisc del comandament fa que només aparegui la imatge en la pàgina on es trobi l’ordre. 
  • \ClearShipoutPicture permet esborrar la imatge que fins aquell moment s’estava inserint deixant així pas a una nova imatge. 

Així dons el comandament complet per inserir la imatge fons.jpg com a fons de pàgina és:
\AddToShipoutPicture{ \includegraphics[height=\paperheight]{fons.jpg} } 
En el fitxer tex adjunt podeu veure com i on s’utilitza el comandament, mentre que al PDF en podeu veure el resultat. 

+info: documentació del paquet eso-pic

Publicat per primer cop el diumenge 2 de desembre de 2007.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada