Pàgines

dijous, 25 de juliol de 2013

Petites taules de contingut —I—

El paquet minitoc permet fer una taula de contingut de cada unitat del document.

La Taula de contingut d’un document és una part important perquè permet veure’n, de forma esquemàtica i ràpida, quina és la estructura i el contingut. Amb LaTeX crear-la és senzillíssim, només cal indicar-ho amb el comandament \tableofcontents i al processar el document ens la crearà al lloc desitjat.

Però a vegades, especialment quan es tracta d’un document llarg, pot ser interessant tenir una petita Taula de continguts d’una part, d’un capítol o d’una secció, a més de la taula general. Aquí és on ens pot ajudar el paquet minitoc.

minitoc és un paquet senzill de cridar, només cal indicar al preàmbul que el volem utilitzar escrivint \usepackage{minitoc} i un cop començat el document els comandaments:

  •  \dominitoc que crea les taules 
  •  \minitoc just després de la unitat sobre la que volem crear la petita taula de contingut. 

Per exemple, un informe amb taula de continguts per capítols tindria aquesta estructura:
\documentclass{report}
\usepackage{minitoc}
...
\begin{document}
\dominitoc
\chapter{Primer}
\minitoc
\section{Primera}
...
\section{Segona}
...
\chapter{Segon}
\minitoc
\section{Tercera}
...
\section{Quarta}
...
\end{document}
És un paquet molt flexible que permet molts nivells de personalització. Comencem per les opcions del paquet.

Per tal que aparegui la paraula Índex en català davant de la petita taula hem d’indicar-ho com opció del paquet.

També podem indicar si volem més o menys espai entre les línies del contingut de la taula amb loose (més espaiades) o tight, menys espaiades. Així es pot escriure:
\usepackage[loose,catalan]{minitoc} 
per obtenir l’idioma català i un espaiat gran a la taula de continguts.

Una altra opció és la profunditat de la petita taula de continguts. Aquesta variable la controlem variant el valor del comptador {minitocdepth} que per defecte pren el valor 2 però que podem incrementar amb \setcounter{minitocdepth}{3}.

La posició de la paraula Índex sobre cada petita taula la controlem variant l’opció del comandament \dominitoc, així pot apareìxer a l’esquerra (per defecte) al centre \dominitoc[c] o a la dreta \dominitoc[r].

 En el proper article de la sèrie veure com controlar el format de les petites taules: l’aparicó de les línies abans i després, el tipus de lletra, el sagnat, etc.

+info: documentació del paquet minitoc.

Exemples:Publicat per primera vegada el dissabte 16 de desembre de 2006.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada