Pàgines

dimarts, 30 de juliol de 2013

Marques d’aigua

Amb LaTeX existeixen diverses maneres d’inserir una marca d’aigua al fons d’una pàgina. En aquesta ocasió, però, ens centrarem en el paquet xwatermark, potser el més recent i que més activitat està tenint darrerament.

xwatermark és un paquet molt potent que permet incloure com a marca d’aigua un text de color o una imatge en qualsevol lloc de la pàgina i en qualsevol pàgina, no necessàriament a totes les pàgines.

Per cridar el paquet només cal incloure el comandament \usepackage[opcions]{xwatermark} i configurar les diferents opcions:
  • activem les macros: printwatermark=true
  • decidim on apareixerà la marca: allpages=true o bé altres opcions: pages=1-4,firstpage, oddpages, evenpages, pageno=x
  • triem el tipus de lletra i el color: fontfamily=pag,color=gray!25
  • escrivim el text de la marca: mark=Text de la marca
  • configurem l’orientació, la mida, el tipus de lletra i el punt on situar-la: angle=45,fontsize=5cm,width=\paperwidth,fontseries=b,scale=0.8, xcoord=0,ycoord=0
Cas que la marca sigui una imatge caldrà donar les opcions:

  • ruta i nom del fitxer (sense l’extensió): picfile={.../dirgrafics/fitxerimatge} 
  • extensió del fitxer (pot ser eps per a sortida DVI o pdf, png o jpg per a sortida en PDF): picfilex=png
  • el viewport de la imatge al PDF: picbb=0 0 100 100 
  • l’escala de la figura: picscale=n

Ara bé, aquesta configuració general del paquet ens crearia una única marca d’aigua i potser volem tenir-ne més d’una al mateix document. En aquest cas deixarem les opcions generals del paquet en la crida i utilitzarem la macro
\xwatermarksetup{opcions} 
per configurar cada nova marca.

Aquesta és la via que s’ha utilitzat per crear el document PDF adjunt a aquest article, generat a partir del fitxer tex font on podeu estudiar les diferents opcions utilitzades.

Publicat per primera vegada el dimecres 15 de juliol de 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada