Pàgines

dilluns, 22 de juliol de 2013

De LaTeX a HTML

El paquet tex4ht crea documents web amb la qualitat de LaTeX

El paquet tex4ht és un programari conversor de fitxers tex en documents html. És altament configurable de manera que, a partir del mateix document tex font, podem arribar a obtenir diferents resultats.

Tot i que alguns editors de TeX sota Linux l’incorporen a les seves prestacions, es pot instal·lar, sota Win, a MiKTeX i treballar aleshores des de la línia d’ordres (Inici -> Accessoris -> Símbol del sistema). Només cal anar al directori on resideix el nostre fitxer en format tex i, sense afegir-li cap línia de codi ni paquet, escriure el comandament adient a la línia d’ordres.

Vegem un exemple. Suposem que tenim un document tex, diguem-li llibre.tex, que consta d’un Títol, una Taula de Continguts, 2 capítols amb 3 seccions cadascun d’ells i 2 subseccions cada secció. A partir d’aquest document, i segons les opcions del comandament, obtindrem un resultat o altre:
htlatex llibre una única pàgina amb el títol, l’índex i tot el contingut seguit. Illegible en el cas de l’exemple, però útil en cas d’articles més curts. El format és per defecte la lletra i els colors del navegador.
htlatex llibre "html,2" dóna com a resultat una pàgina web, en llenguatge html 4.01, amb el títol, una altra amb l’índex i 2 pàgines més, una per cada capítol perquè el 2 indica el nivell de profunditat (1 fins a Part, 2 fins Capítol i 3 fins Secció)
htlatex llibre "html,3" donarà com a resultat la divisió del document en més pàgines web, fins que cadascuna arribi al nivell de secció contenidora de les diferents subseccions.

L'opció més interessant, tanmateix, és la utilització d’un fitxer de configuració amb extensió cfg, diguem-li config.cfg, que contingui totes les opcions de manera que només calgui escriure:
htlatex llibre "config"
El contingut d’aquest fitxer config.cfg pot incloure el tipus de sortida (html o xhtml) així com un full d’estil personalitzat per formatar la pàgina web i la traducció catalana de la barra de navegació.

Vegeu el codi d’aquest fitxer de configuració que s’ha utilitzat per crear aquest conjunt de pàgines web.
\Preamble{html,3,section+,next}
\Css{
body {font-family: Arial, sans;}
a:link {color: Saddlebrown;TEXT-DECORATION: none}
a:visited {color: Darkolivegreen;TEXT-DECORATION: none}
a:hover {color: Maroon;TEXT-DECORATION: underline}
p.noindent { color:Darkslateblue; text-indent: 0em; margin-left:15em; margin-right:5em; }
p.nopar { color:Darkslateblue; text-indent: 0em; margin-left:15em; margin-right:5em; }
p.indent{ color:Darkslateblue; text-indent: 0em; margin-left:15em; margin-right:5em; }
h1 {color:Darkred}
h2 {color:Darkred}
h3 {color:Firebrick}
h4 {color:Saddlebrown}
}
\Configure{crosslinks}{$|$}{$|$}{Següent}{Anterior}{FinalAnterior}{Amunt}{Avall}{Inici}
\begin{document}
\EndPreamble
Observeu que l’estructura bàsica és:

  • \Preamble{html,3,section+,next} que són les opcions del paquet: crear un html, 3: dividir el document html pel nivell de seccions, section+: que a cada secció crea enllaços dins de cada secció cap al seu índex i next crea la barra de navegació: següent, anterior, etc. 
  • \Css defineix la personalització del full d’estils CSS 
  • \Configure{crosslinks}{$|$}{$|$}{Següent}... tradueix la barra de navegació al català i posa una barra vertical entre els ítems. 
  • \begin{document} \EndPreamble són comandaments obligatoris. 

Podeu veure la pàgina índex (sense l'acció del css) o bé baixar-vos la col·lecció completa.

 Publicat per primer cop el dimarts 17 de gener de 2006

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada