Pàgines

dissabte, 20 de juliol de 2013

Definint nous comandaments

Els comandaments són ordres que donem a LaTeX per tal d’obtenir determinades accions.

Quan escrivim \newpage fem que LaTeX salti a una pàgina nova. O quan inserim en un document \tableofcontents volem que el sistema ens creï la Taula de continguts del document. Hi ha molts comandaments predefinits a LaTeX, però el sistema també ens permet crear-ne de nous segons les nostres necessitats.

Suposem que en un document de text ens referim molt sovint a una organització, per exemple a cataLàTeX. Per tal d’estalviar-nos feina cada cop que n’hem d’escriure el nom podem definir, al preàmbul del document, un comandament o macro, que així ho faci. Així, escrivint només un parell de caràcters obtindrem, després de compilar, tot el nom sencer. Seguint l’exemple hauríem d’escriure al preàmbul:
 \newcommand*{\cl}{cata\LaTeX{}} 
on definim el nou comandament (\newcommand) anomenat \cl de manera que al punt del cos del document on inserim els caràcters \cl obtindrem, un cop compilat el document, el resultat cataLaTeX 

La definició de nous comandaments ens pot ser molt útil en diferents camps: en documents de text on estalviem feina de teclejar caràcters o donar format en matemàtiques on un comandament, com ara \xsubq pot donar, com a resultat de la compilació, xn2 en altres notacions científiques, com la química o la física, on solament escrivint, posem per cas, \su podem obtenir la fórmula del sulfat de ferro(III) Fe2(SO4)3

A més, un comandament és com una funció i pot tenir fins a 9 arguments numerats #1, #2, ...,#9 cosa que ens dóna encara més possibilitats. Fixeu-vos en aquesta definició de la fórmula del sulfat d’un metall (argument #1) amb la seva valència (argument #2)
 \newcommand*{\su}{#1_{2}(SO_{4})_{#2}} 
quan al nostre document font tex escrivim \su{Al}{3} obtindrem, un cop compilat i passat a PDF, la fórmula Al2(SO4)3

Trobareu molta més informació en el document PDF adjunt i en el fitxer tex font. La recomanació és estudiar-los i comparar-los.

Publicat per primera vegada el dimarts 13 de setembre de 2005

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada