Pàgines

dimecres, 24 de juliol de 2013

Epígrafs

Amb el paquet epigraph podem incloure citacions curtes a l’inici de les parts d’un text

El paquet epigraph és molt senzill d’utilitzar i ens permet configurar fàcilment els epígrafs d’un document.

Per cridar-lo només cal que al preàmbul escrivim \usepackage{epigraph} i, tot just després del títol de la part, capítol o secció escrivim:
 \epigraph{Text del epígraf}{Autor/a} 
Per defecte ens apareixerà l’epígraf en una lletra de mida més petita, alineat a la dreta i amb una línia de separació entre la citació i el nom de l’autor/a. Si tenim més d’una citació per incorporar, podem utilitzar l’entorn epigraphs d’aquesta manera:
\begin{epigraphs} 
\qitem{Text citació 1}{Autor/a 1} 
\qitem{Text citació 2}{Autor/a 2} 
\qitem ... 
\end{epigraphs} 
Com que en aquest cas no és massa estètica la presència de la línia de separació, podem eliminar-la amb el comandament \setlength{\epigraphrule}{0pt}.

Podem canviar l’alineació de l’epígraf o l’autor/a, que per defecte és a la dreta, amb els comandaments:
comandament efecte
\renewcommand{\epigraphflush}{center} epígraf centrat
\renewcommand{\epigraphflush}{flushleft} epígraf alineat a l'esquerra
\renewcommand{\sourceflush}{flushleft} autor/a alineat a l’esquerra

També podem canviar el format de la citació, així podem modificar:
  • la mida amb el comandament \renewcommand{\epigraphsize}{\large} que la faria més gran la família de lletra amb els modificadors habituals dins l’epígraf: \epigraph{\sffamily{Text}{{\textsc{Autor/a}} 
  • la separació respecte al títol i al text amb els comandaments: 
    • \setlength{\beforeepigraphskip}{2\baselineskip} dobla l’espai respecte al títol 
    • \setlength{\afterepigraphskip}{2\baselineskip} dobla l’espai de separació al text. 
  • l’amplada de la citació la podem canviar amb el comandament: \setlength{\epigraphwidth}{.8\textwidth} que la faria del 80% de la longitud de la línia de text (és del 40% per defecte). 
Ja es pot veure que les possibilitats de combinació són moltes i que podem fer epígrafs força estètics. Podeu estudiar el codi en el fitxer tex adjunt i veure’n el resultat en el PDF.

Publicat per primera vegada el diumenge 11 de juny de 2006

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada