Pàgines

dimarts, 30 de juliol de 2013

Canvi de codificació. de Latin1 a UTF8

En el vell uindous se sol teballar amb fitxer tex amb la codificació Latin1 (iso 8859-2). Però a Linux, que va un xic avançat, la codificació més corrent és la UTF8, molt més versàtil, potent i actualitzada. Així que el problema es planteja quan volem reaprofitar vells fitxers font en format tex i codificats des de uindous com a Latin1 a Linux i amb la codificació UTF8.

Si obrim directament un fitxer antic (amb codificació Latin1) amb, posem per cas, Kile, aquest fa una canvi radical de codificació i ens presenta un munt de caràcters desconeguts si és que el tenim, per defecte, configurat per treballar amb UTF8. Com solucionar aquest problema?

Res més senzill. Al nostre sistema Linux (Ubuntu, posem per cas) tenim un paquet anomenat recode que ens permet substituir una codificació per l’altre simplement amb una senzilla ordre:
recode latin1..utf8 fitxer.tex
això transforma el fitxer.tex codificat en Latin1 a un altre codificat en UTF8. Aleshores ja es podrà utlitzar sense problemes a Linux sempre i quan substituïm la línia
\usepackage[latin1]{inputenc}
per la línia: \usepackage[utf8]{inputenc}
Existeix la possibilitat inversa, és a dir, la de passar un fitxer UTF8 a la codificació Latin 1. Això ho haurem de fer amb el comandament iconv.

Per exemple, per transformar el fitxer1.tex codificat en UTF8 a fitxer2.tex codificat en Latin1 haurem d’escriure aquest comandament:
iconv -f utf8 -t latin1 fitxer1.tex > fitxer2.tex
Publicat per primer cop el dijous 12 de març de 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada