Pàgines

dissabte, 27 de juliol de 2013

Taules fàcils i ben formatades amb ctable

El paquet ctable crea fàcilment taules clares i efectives.

En l’article (Quasi)tot sobre taules a LaTeX ja vam dir que el paquet ctable té la funcionalitat d’inserir notes a peu de taula, és a dir, notes amb numeració independent de la resta de notes al peu d’un document. Per defecte, les etiqueta amb lletres en lloc de amb números, per tant és fàcil distingir-les.

Però ctable és un paquet molt potent amb moltes altres prestacions i que permet crear, amb poca feina, taules molt ben formatades i aclaridores. Les taules a LaTeX consisteixen en entorns de tipus tabular, però amb ctable les taules són un comandament amb 4 paràmetres:
  • les opcions, 
  • el nombre i l’alineació de les columnes, 
  • les notes a peu de taula i 
  • el contingut de la taula:
\ctable[opcions]{notes_al_peu}{alineació_columnes}{contingut}
Per exemple, podem generar una taula de 4 columnes, centrada en la pàgina i amb una nota al peu amb aquest codi:
\ctable[
cap=Taula centrada, %versió abreujada de la llegenda
caption=Taula centrada amb nota al peu, %versió completa de la llegenda de la taula
label=t_basica, %etiqueta interna identificativa de la taula
pos=h, %posició de l'objecte flotant;h=here=aquí
%width=120mm, %amplada prefixada de la taula
center, %alineació de la taula, centrada per defecte
%left,
%right,
%botcap, %posa la llegenda a sota de la taula
%sideways, %gira la taula 90º en el sentit contrari al de les agulles del rellotge.
%star, %posa la taula en mig de 2 columnes quan el text és en cols
%framerule=1pt, %emmarca la taula dins línies de 1 pt de gruix
%framesep=12pt, %distància del marc a la taula
%framefg=.6 0 0, %color del marc
%framebg=.6 .6 .2, %color de fons de la taula
]{lrcc}{ %definició del nombre de columnes (4) i llur alineació 

\tnote{Text de la nota al peu de l'etiqueta de la taula.} %nota al peu, la primera per defecte és la (a)
}{ \FL %first line=primera línia gruixuda
Descripció & Unitats & Preu unitari & Total \ML %middle line= línia més prima
Taula \textit{Bkfierje} & 3 & 25,32 & 75,96\NN %normal newline=fila normal, sense línia
Cadires \textit{Ngrüf}\tmark[b]& 4 & 15,74 & 62,96\NN
Sofà \textit{Knrite} & 1 & 238,89\tmark[c] & 238,89\ML
\multicolumn{3}{c}{TOTAL} & 377,81\LL %last line=darrera línia gruixuda
}
Observeu que, a semblança de la resta de taules, s'hi pot definir l'alineació i el format de les columnes així com fusionar diverses cel·les en una sola amb
\multicolumn{nombre de cols}{text} 
Repassant les diferents opcions del comandament es pot veure la diversitat de formats amb què podem visualitzar les nostres taules, des de l'alineació fins a emmarcar-les o destacar-les amb un color de fons.

Podeu veure un exemple da cada una de les opcions en el document PDF adjunt. I estudiar-ne el codi en el document text font. 

+info: documentació del paquet ctable.

Publicat per primera vegada el dilluns 24 de setembre de 2007, dia del 51è aniversari de l'autor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada