Pàgines

diumenge, 7 de juliol de 2013

Tríptics

LaTeX automatitza la feina de crear tríptics amb la classe leaflet

La classe leaflet crea automàticament tríptics amb totes les possibilitats d'un article. Es tracta de documents apaïsats escrits a les dues cares del full del que en resulten 6 pàgines un cop doblegat convenientment. Com que està basada en la classe article podem usar tot allò que distingeix un document: seccions, subseccions, numeració, vinyetes, marcs, taules, imatges, etc.

La classe té una sèrie d'opcions que potencien el resultat:

\documentclass[a4paper,11pt,notumble]{leaflet}

  • a4paper, 11pt marquen la mida del paper i la lletra, com a la classe article.
  • notumble fa que la segona pàgina, la interior, no estigui capgirada (que és l'opció per defecte).
  • nofoldmark deixa d'imprimir un petit senyal entre la 2a i la 3a pàgina (part interior) que ajuda a doblegar el tríptic imprès
Alguns comandaments de la classe ens permeten:

  • canviar els marges del full: \setmargins{2cm}{2cm}{1.5cm}{1.5cm}
  • redefinir el format dels títols de les seccions: \renewcommand{\sectfont}{\Huge\sffamily\bfseries}
  • dibuixar una línia de tall amb tisores \CutLine{6} o sense tisores \CutLine*{6} entre la pàgina 6 i l’anterior
Si el contingut del fitxer excedeix de les 6 pàgines obtindrem un avís d’error que podrem solucionar de diferents maneres:

  • redactant el text amb menys paraules.
  • disminuint la mida de la lletra del cos o dels títols.
  • usant una lletra més compacta (com ara una helvètica escalada al 80%) amb \usepackage[scaled=.8]{helvet}

El resultat és espectacular i el podeu veure en el fitxer PDF adjunt:


Aquest article fou originalment publicat el 15/04/2005

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada