Pàgines

dimarts, 6 d’agost de 2013

PDFs per a e-readers

Abstract (en): Discussion about how to prepare a LaTeX document in order to read in a e-reader the resultant PDF.

Des que disposem d’un lector de llibres electrònics (en concret del Cervantes 2 de bq readers) anem fent proves per poder-hi llegir els documents resultants del processament de documents de LaTeX. La millor solució, sobre la que molt aviat publicarem algun articles és, sens dubte, el format epub obtingut a partir de LaTeX, però en aquest article discutirem l’experiència de preparar PDFs per a ser llegits en la petita pantalla de l’e-reader.

El tema és bastant habitual als fòrums de tex.stackexchange.com i hem anat seguint amb interès tant les preguntes com les respostes. D’entre les aparegudes la més interessant és la que remet a la solució donada pel Projecte Gutemberg a la publicació del llibre Calculus Made Easy, de Silvanus Thompson . En el fitxer tex font es pot veure que plantegen la possibilitat d’obtenir un PDF preparat per a imprimir o bé, l’opció per defecte, obtenir-ne un per veure en la pantalla d’un e-reader. I aquesta és la solució que hem seguit en el nostre exemple.

Es basa en l’ús del paquet \usepackage{ifthen} amb el qual definim la variable \newboolean{ForPrinting}. si és certa crearà el PDF clàssic per imprimir, però si és falsa, el que volem, aleshores definim els comandaments:
%% Initialize values to ForPrinting=false
\newcommand{\Margins}{hmarginratio=1:1} % marges simètrics
\newcommand{\HLinkColor}{blue} % color dels enllaços
\newcommand{\PDFPageLayout}{SinglePage}
\ifthenelse{\boolean{ForPrinting}}{%
\setlength{\paperwidth}{8.5in}%
\setlength{\paperheight}{11in}%
\usepackage[body={5in,7in},\Margins]{geometry}
}{%
\setlength{\paperwidth}{5.5in}% modificada en .5 polzades
\setlength{\paperheight}{7.5in}% modificada en .5 polzades
\raggedbottom
\usepackage[body={4.5in,6.5in},\Margins,includeheadfoot]{geometry} %cos modificat en .5 polzades pels marges
}
En l’original les mides de la pàgina i del cos eren mitja polzada més grans, suposem que per e-readers amb pantalla un xic més gran. Però pel Cervantes 2 les hem reduïdes i el resultat és perfecte: les pàgines encaixen perfectament en pantalla i són llegibles amb tota claredat i comoditat.

Però, sempre n’hi ha d’haver algun, sembla que el lector de PDFs que du incorporat el firmware del Cervantes 2 no és prou bo i no permet llegir les fórmules complexes, només les més senzilletes (superíndexs i subíndexs). Llàstima.

Trobareu adjunts el fitxer tex amb el codi i el PDF resultant (preparat per anar al vostre Cervantes 2 o per ser llegit en pantalla). Es poden trobar les versions actualitzades dels documents a https://github.com/jqueralt/ebookpdf

La conclusió és que el format PDF no és l’ideal pels e-readers. Provarem amb l’epub i us ho explicarem en propers articles.

Publicat per primer cop el dijous 30 d'agost de 2012.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada