Pàgines

dimarts, 6 d’agost de 2013

Factures professionals

Factures amb el paquet invoice

El paquet invoice permet crear i calcular l’import d’una factura simplement introduint els paràmetres bàsic com ara el concepte, la quantitat, el preu i l’IVA.

Basant-nos en la classe de document carta (\documentclass{letter}) podem definir l’emissor de la factura, amb les seves dades corresponents, des del comandament 
\adress{DadesEmissor}
El receptor de la factura, i les dades de facturació, es defineix des de la definició de l’entorn letter:
\begin{letter}{DadesReceptor}
Finalment, podem aprofitar el comandament \data per definir la data i el número de la factura.

El paquet invoice  defineix un nou entorn anomenat invoice des d’on es defineix la moneda en què es factura i el percentatge de l’IVA. Per exemple:
\begin{invoice}{Euro}{21}
Dins d’aquest entorn tenim diferents comandaments:

  • \ProjectTitle{RaóDeLaFacturació} En una factura poden haver-hi diferents raons de facturació, per exemple diferents pressupostos. Sota cadascun hi haurà els diferents concepte, despeses i descomptes que, finalment se sumen. 
  • Els diferents conceptes s'incorporen amb el comandament \Fee{Concepte}{PreuUnitari}{Quantitat}
  • A més dels diferents conceptes en una factura s’hi poden afegir despeses puntuals sobre les que no es carrega IVA que es cobren en la mateixa moneda amb el comandament \EBC{DespesaConcepte}{Quantitat}. Si la despesa es va pagar en una altra moneda podem usar el comandament \EFC{DespesaConcepte}{Moneda}{Quantitat}{FactorDeConversió}{}invoice  farà els càlculs que correspongui perquè allò pagat en una altra moneda es carregui en la moneda de la factura. 
  • Si volem fer algun descompte l’introduïm amb el comandament \Discount{ConcepteDescompte}{QuantitatADescomptar} 

El paquet fa tots els càlculs necessaris perquè no calgui més que introduir les dades amb l’ajut del paquet fp. Hi ha un bug, reportat a tex.stackexchange que implicava al paquet per la inclusió de gràfics graphicx però que s’ha resolt. Al fitxer comprimit invoice.zip adjunt trobareu el fitxer d’estil invoice.sty rectificat i amb la declaració de l’opció d’idioma català (catalan). També hi ha el fitxer de definició de les variables d’idioma traduïdes al català invoice.def.invoice-2.zip
Visualització Baixa


invoice.pdf
Visualització Baixa


invoice.tex
Baixa

Podeu estudiar el codi d’una factura al fitxer tex font i veure el resultat al PDF adjunt on s’ha utilitzat el tipus de lletra Paratype Sans Narrow.

Publicat per primera evgada el diumenge 24 de febrer de 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada