Pàgines

dimarts, 6 d’agost de 2013

Diagrames de Gantt o cronogrames

Abstract (en): A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. We can buid Gantt charts in LaTeX with pgfgantt package.

Els diagrames de Gantt o cronogrames són representacions gràfiques que permeten visualitzar les fites i dates dels projectes. Això permet que fer el seguiment dels projectes i la seva avaluació sigui molt més senzill. Amb pgfgantt podem crear-los en els documents LaTeX.

El paquet  pgfgantt proporciona l’entorn ganttchart que dibuixa un diagrama de Gantt en una imatge TikZ.

L’usuari, per personalitzar el diagrama, pot afegir diversos elements al gràfic, com ara:
  • títols amb el comandament \gantttitle
  • barres amb \ganttbar
  • fites amb \ganttmilestone
  • grups amb \ganttgroup
  • enllaços entre aquests elements amb el comandament \ganttlink
Cada element és una línia del diagrama que té un punt d’origen i un altre de final dins el calendari del projecte. Els enllaços permeten veure com estan relacionats entre sí els diferents elements i si, per exemple, perquè comenci un cal que s’acabi un altre.

Per crear una línia nova només cal escriure dues contrabarres \\ al final de l’element. Si no les posem els elements se situen en la mateixa línia.

Al document tex adjunt podeu trobar alguns exemples de cronogrames i estudiar-ne el codi. Al PDF adjunt en podeu veure el resultat.

A https://github.com/jqueralt/gantt trobareu les darreres versions dels fitxers.

Publicat per primera vegada el dissabte 8 de desembre de 2012.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada