Pàgines

dissabte, 3 d’agost de 2013

Bibliografia enriquida amb natbib

En un article anterior (Bibliografia) ja vàrem parlar de les bibliografies o referències bibliogràfiques , de com gestionar-les amb BibTeX i vam deixar per més endavant un altre article amb diferents estils bibliogafics.

Bé, sembla que ha arribat el moment i en el present article parlarem d’un paquet que supera en prestacions al clàssic comandament \cite i és natbib que implementa més comandaments per donar més flexibilitat a les citacions. Veurem que  natbib és un sistema de citacions autor-any, és a dir, mostra el nom de l’autor o autors i també l’any en lloc del clàssic número que apunta a la bibliografia final.

Els nous comandaments bàsicament són:
  • \citet mostra el nom de l’autor i, entre parèntesis, l’any de publicació.
  • \citep mostra entre parèntesis el nom de l’autor i l’any de publicació.
N’hi ha d’altres que podeu trobar al document PDF adjunt on es mostra el codi font LaTeX i el resultat que s’obté al processar.

Per altra banda  natbib redefineix els estils bibliogràfics estàndards de LaTeX (el plain, abbrv i unsr) pels equivalents: plainnat, abbrvnat i unsrtnat.

A més pot mostrar altres estils bibliogràfics força interessants, com ara el chicago, apalike, nature (amb superíndexs) o els de la família harvard.

En el document PDF adjunt, basat en la classe scrartcl de KOMA-Script, mostrem la potència de natbib amb la col·laboració del paquet hyperref que no solament crea hiperenllaços en les referències creuades, sinó que mena directament de les cites a la bibliografia.

Aquest document PDF és el resultat d’afegir la darrera pàgina, la de les Referències bibliogràfiques en diferents estils per veure com, a partir del mateix fitxer de bibliografia (bibliografia_test.bib) s’obtenen diferents sortides segons l’estil bibliogràfic emprat.  Estudieu el codi en el fitxer tex font.

Compareu-los i trieu el que més us pugi interessar en els vostres documents.

Publicat per primera vegada el dissabte 19 de novembre de 2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada