Pàgines

dimarts, 6 d’agost de 2013

Millores en les referències creuades amb prettyref

Abstract (en): The package prettyref improves creating cross-references regarding hyperref.

En articles anteriors hem vist l’ús i algunes millores en les referencies creuades. En aquest article veurem què ens pot aportar el paquet prettyref a l’hora d’inserir referencies a seccions, figures, taules o equacions.

El paquet, que es crida al preàmbul amb \usepackage{prettyref}, només té un requisit i es que quan fem les etiquetes posem un codi per identificar cada element separat per dos punts de l’etiqueta. Per exemple:

  • una equació es pot etiquetar amb \label{eq:segongrau}
  • una secció amb \label{sec:nomseccio}
  •  una taula amb \label{tau:nomdelataula}, etc.

prettyref , que admet l’ús simultani de \ref, \pageref i \autoref, permet redefinir el comandament
\newrefformat{eq}{Equació \ref{#1} de la pàgina \pageref{#1}} 
perquè quan escrivim el comandament per fer les referències creuades ens aparegui un text complet i ben adreçat:
\newrefformat{eq}{Equació \ref{#1} de la pàgina \pageref{#1}}
\newrefformat{lem}{Lema \ref{#1}}
\newrefformat{teo}{Teorema \ref{#1} de la pàgina \pageref{#1}}
%\newrefformat{cap}{Capítol \ref{#1}}
\newrefformat{sec}{Secció \ref{#1}}
\newrefformat{tau}{Taula \ref{#1} de la pàgina \pageref{#1}}
\newrefformat{fig}{Figura \ref{#1} de la pàgina \pageref{#1}}
Al document tex adjunt hom pot estudiar el codi i veure’n el resultat, un cop processat, al PDF adjunt.
Es poden trobar les versions actualitzades dels documents a github.

Publicat per primera vegada el dissabte 18 d'agost de 2012.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada