Pàgines

diumenge, 4 d’agost de 2013

Diari de laboratori

Els científics duen un registre dels seus experiments en un Diari de laboratori. A més, un Diari de laboratori pot ser una bona manera d’avaluar els períodes de pràctiques dels estudiants, millor que no pas un examen (sí, amics meus, hi ha universitats que avaluen les practiques amb un examen tipus test).

La classe labbook crea Diaris de laboratori. Està basa en la classe scrbook, la classe de KOMA-Script pels llibres, en la qual cada capítol és un dia de treball (labday) en el qual es poden fer diferents experiments i subexperiments. Defineix per tant el comandament \experiment (equivalent a la secció) i els diferents \subexperiment (subseccions) que pugui tenir cadascun d’ells. A més, crea automàticament una entrada a l’índex alfabètic de manera que si un experiment o subexperiment es realitza en diferents dies sigui fàcilment localitzable.

Un experiment (o subexperiment) es pot definir inicialment a partir del comandament:
\newexperiment{abreviatura}[Nom curt]{Nom llarg} 
on l’abreviatura serveix per identificar cada experiment de manera que al llarg del diari només caldrà escriure-la per a què quedi ben identificat. El Nom curt és el que, opcionalment, apareix a l’Índex i el Nom llarg el que apareixerà a la Taula de continguts i al propi títol. Però també es pot definir un experiment simplement amb el comandament
\experiment{abreviatura}[Nom curt]{Nom llarg} 
al dia en què es realitza.

El Nom curt pot estar format per diferents elements separats per comes de manera que quan es construeix l’Índex poden aparèixer separats. A l’exemple hem utilitzat
\experiment[Identificació de Ligasa i Amilasa,Ligasa,Amilasa ]{Identificació de Ligasa i Amilasa en la mostra}
 i a l’Índex apareix l’experiment a la A l’Amilasa, i a la L la Ligasa. D’aquesta manera si fem un (sub)experiment durant diferents dies a l’Índex ens quedaran tots recollits en la mateixa entrada alfabètica.

Hem recollit a l’exemple un parell de millores aparegudes a tex.stackexchange.com. Una d’elles permet que el Diari vagi tot seguit i que un dia (labday, amb la jerarquia de capítol) no comenci en pàgina nova sinó al final del dia anterior. L’altra, amb la contribució del paquet chngcntr, elimina el número de capítol dels títols de figures, taules i equacions.

A més, en l’exemple hem utilitzat el comandament de scrbook
\begin{addmargin}[4cm]{0cm} 
que ens permet estrènyer la línia de text i deixar un bon marge esquerre per anotacions i sobre el que vam parlar a l'article Manual de referència amb KOMA-Script. També hem usat diferents característiques del paquet KOMA per donar la resultat final una aparença força interessant i potent.

Al fitxer tex adjunt podeu estudiar el codi comentat del Diari i veure’n el resultat un cop processat al fitxer PDF adjunt. Esperem que us sigui d’utilitat.

Publicat per primera vegada el diumenge 4 de març de 2012.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada