Pàgines

dissabte, 3 d’agost de 2013

Millores en les dues columnes amb grid

El paquet grid introdueix millores en els documents escrits a dues columnes perquè LaTeX presenta alguna dificultat a l’hora d’alinear verticalment el text de les columnes adjacents.

A més, el paquet  grid redissenya els articles de forma que s’estalvia espai perquè la mida del text dels encapçalaments de secció i subsecció són els mateixos que la mida del text. El contingut de les seccions comença una línia per sota del títol, però les subseccions comencen a la mateixa línia que el títol.

Les figures, imatges i taules s’alineen al capdamunt de la columna que les conté (recordem que són objectes flotants) i el paquet admet tota mena de formatatge d’entorns. Segons els autors, però, presenta algun problema amb l’alineació de les notes la peu i la situació dels objectes flotants.

Les opcions del paquet són:
  • fontsize, la mida de la lletra, habitualment 10pt, però pot anar de 8 a 20 punts.
  • baseline o distància entre les línies de base de dues línies consecutives. Pot anar de 9.6 a 24 punts i té relació amb la mida de la lletra emprada.
  • lines, el nombre de línies determina l’alçada del text del document, per defecte és 40. 
  • A més es pot determinar la distància entre columnes tot modificant el valor de la longitud \columnsep. Per exemple podem deixar 20 punts de separació amb \columnsep=20pt.
El paquet va acompanyat d’un full d’estil força útil que formata l’estil de pàgina amb un peu i una capçalera força originals que s’adiuen amb els colors emprats al text fent que el conjunt resulti força agradable de llegir.
Publicat per primer cop el diumenge 4 de desembre de 2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada