Pàgines

dissabte, 3 d’agost de 2013

Llibre d’actes

En aquesta ocasió no presentem cap paquet nou sinó un treball personal fruit de la conjunció de tres paquets força potents. Es tracta d’un Llibre d’actes de reunions on, per cada reunió, es recull:
 • El dia de celebració de la reunió.
 • Els assistents (i els absents).
 • L’ordre del dia dels temes tractats amb indicació de:
  • La informació donada sobre el tema.
  • El debat que s’hi hagi pogut produir.
  • Els acords a què s’ha arribat.
 • El tancament de l’acta amb la data i l’espai per la signatura del secretari/ària.
El flux de treball per crear aquest Llibre d’actes podria ser aquest:

1.- Fem l’acta de la reunió tot seguint la plantilla que ens proposa el document plantilla_acta_reunio_data_d que serà un fitxer d’entrada a un comandament
\input acta_reunio_data1
    1.1.- Escrivim la data en format text al comandament \reunio
    1.2.- Escrivim els noms dels assistents i marquem assistència o absència (podem dir el perquè de les absències amb una nota al peu).
    1.3.- Anem escrivint el tema tractat com a nom de la Secció. Cadascuna per defecte té 3 subseccions fixes (se’n pot treure alguna):
 • Informació.
 • Discussió.
 • Acords en una llista numerada.
    1.4.- Tanquem l’acta amb el nom de la població i de la persona que la signa.

2.- Per obtenir el Llibre cal processar el fitxer llibre_actes.tex que conté al preàmbul totes les declaracions que donen format al document final.
Aquest Llibre a mesura que hi anem incorporant actes de reunions serà més i més llarg, però inclourà totes les actes, des de la primera a la darrera. Pot ser interessant impedir els permisos d’escriptura dels documents amb les actes individuals passades (els de tipus acta_reunio_data_d) per evitar la possibilitat de ser reeditats inadvertidament.

3.- Si mai volem només una de les actes del Llibre podem utilitzar el document acta_individual1.tex que amb l’ús del paquet pdfpages retalla les pàgines que contenen una reunió determinada del fitxer general llibre_actes.pdf

Els principals paquets utilitzats són:

 • Per fer el Llibre d’actes usem scrbook, la classe de KOMA que crea llibres. Cada reunió és un capítol d’aquest Llibre i l’estil de pàgina ens permet visualitzar a l’encapçalament tant la reunió com el tema tractat i al peu centrat el número de la pàgina. 
 • El paquet ctable ens permet fer la llista dels assistents i posar notes al peu explicant les absències. 
 • El paquet minitoc crea petit índexs per cada capítol (o reunió) del llibre. Hi surten llistades les seccions (o temes tractats) i les subseccions (Informació, Discussió i Acords).


Us convidem a donar un cop d’ull al Llibre en format PDF adjunt i, si us interessa la idea, estudiar el codi dels diferents fitxers tex font que trobareu al comprimit.acta_individual1.tex
Baixa


acta_reunio_data1.tex
Baixaacta_reunio_data2.tex
Baixa

llibre_actes.pdf
Visualització Baixa


llibre_actes.tex
Baixa


llibre_actes.zip
Visualització Baixa


plantilla_acta_reunio_data_d.tex
Baixa

Publicat per primera vegada el dissabte 9 de juliol de 2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada