Pàgines

dissabte, 3 d’agost de 2013

Estils de pàgina amb la classe memoir

La classe Memoir està pensada per a substituir la classe book estàndard de LaTeX per crear llibres.

Per donar més bona presencia i llegibilitat als llibres aquesta classe aporta alguns estils de pàgina predefinits força interessants alhora que permet configurar-ne de nous molt fàcilment. Per estudiar-los ens hem basat en les excel·lents instruccions i idees que dóna Lars Madsen al seu article Page styles on steroids or memoir makes page styling easy a la revista PracTeX Journal (2008-2).

Els estils de pàgina predefinits a la classe memoir són:

  • empty, en blanc, sense res. És l’estil que per defecte s’empra a la pàgina del títol. 
  • plain, l’estil pla que només situa el número de pàgina centrat al peu. 
  • headings, més elaborat i potent. No té peu i tota la informació va a la capçalera que es divideix en 2 parts: l’externa, on hi ha el número de pàgina, i la interna on a les pàgines esquerres hi apareix el nom del capítol i a les pàgines dretes el de la secció (o subsecció). 
  • companion que simula l’estil emprat al clàssic llibre The LaTeX Companion. Com es pot apreciar la capçalera, en contingut semblant a headings, està subratllada i sobrepassa bastant els marges del text.

  • ruled posa una ratlla sota l’encapçalament i reparteix la informació entra capçalera i peu. Al peu hi deixa el número de pàgina a la part externa i a la capçalera externa hi posa a les pàgines esquerres el nom del capítol i a les pàgines dretes el de la secció (o subsecció). 
  • Ruled és semblant a l’anterior amb la diferència que la capçalera sobrepassa força els marges del text. 
Ja hem dit, però, que amb memoir és fàcil configurar nous estils de pàgina d’una manera semblant a com es fa amb el paquet fancyhdr del que hem parlat en articles anteriors.

Així podem configurar l’estil predefinit myheadings, basat en headings, de manera que a capçalera i peu hi aparegui aquella informació que vulguem. Per exemple, suposem que volem una capçalera subratllada on a la pàgina esquerra hi aparegui el nom de l’autor i a la dreta el títol del llibre i el número de pàgina. Només caldria definir:
% afegeix línia a l'encapçalament
\makeheadrule{myheadings}{\textwidth}{\normalrulethickness}
% capçalera pàgina esquerra: centrat el nom de l'autor:
\makeevenhead{myheadings}{}{Autor}{}
% capçalera pàgina dreta: res a l'interior, al centre el text del títol (o qualsevol altre) i nº pàgina a la dreta (=exterior)
\makeoddhead{myheadings}{}{\textsc{Títol del llibre}}{\thepage}
% anomena i activa l'estil de pàgina:
\pagestyle{myheadings}
També és relativament fàcil definir un nou estil de pàgina, la única precaució és no deixar-se cap dels paràmetres que demana la classe memoir. Hom pot veure un exemple de la codificació, l’estil myruled, a l’article Page styles on steroids or memoir makes page styling easy i el resultat a partir de la pàgina 35 del document PDF adjunt.

En aquest document PDF adjunt hom pot veure el resultat d’aplicar en cada secció un tipus diferent d’estil de pàgina, ens pot servir de mostrari per tant. Per estudiar-ne el codi o usar-lo de plantilla disposeu, com sempre, del document text font.

Publicat per primera vegada el dissabte 6 d'agost de 2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada