Pàgines

diumenge, 15 de desembre de 2013

Documents en graella

El paquet grid-system, sistema en graella, permet crear documents complexos amb l'ajut d'una graella

Amb la mateixa idea que es creen pàgines web en format de graella, el paquet grid-system ens permet fer-ho a LaTeX. Es tracta de distribuir a l'espai disponible la informació en cel·les, en forma de nusos o graelles, de manera que amb un cop d'ull es tingui accés a la globalitat del contingut.

És fàcil aconseguir-ho amb els comandaments que ens ofereix el paquet que, bàsicament són dos: fila (row) i nombre de columnes on s'estén la cel·la (cell). La sintaxi és aquesta:

\begin{row}{<nombre de columnes}{<nombre de cel·les>}
    \begin{cell}{<nombre de columnes per on s'estén la cel·la 1>}
      ...%contingut
    \end{cell}
    \begin{cell}{<nombre de columnes per on s'estén la cel·la 2>}
      ...
    \end{cell}
\end{row}

Per exemple, suposem que dividim el full en 3 columnes i a la primera fila hi posem 3 cel·les, una a cada columna, el codi seria:

\begin{row}{3}{3}
    \begin{cell}{1}
    contingut cel·la 1
    \end{cell}
    \begin{cell}{1}
    contingut cel·la 2
    \end{cell}
    \begin{cell}{1}
    contingut cel·la 3
    \end{cell}
\end{row}    

Però ara a la segona fila  la primera cel·la ocupa les columnes 1 i 2:
\begin{row}{3}{2}
    \begin{cell}{2}
    contingut cel·la 1
    \end{cell}
    \begin{cell}{1}
    contingut cel·la 2
    \end{cell}
\end{row}

D'aquesta manera, dividint l'espai en cel·les que formen una graella podem anar omplint-lo de la manera més eficaç possible.

Als documents adjunts podeu veure un exemple en format PDF, on algunes cel·les estan ocupades per imatges i altres per text i al fitxer tex font podeu estudiar-ne el codi per usar-lo de plantilla.

grid.texBaixa
grid.pdf Visualització Baixa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada